Om Wayforward

Way Forwards integreringsprosjekter.

Way Forward er en ideell organisasjon som arbeider for å bedre levekår for barn, unge og voksne i det norske samfunn. Vi bruker idrett, dans og musikk for å nå våre mål om en aktiv hverdag for alle.  Vårt hovedmål er å engasjere enkeltmennesker til en aktiv fritid og skape idrettsglede i krysskulturelle fellesskap. Vi samarbeider både med kommuner og klubber, i tillegg til egne uavhengige tiltak, for å nå frem og hjelpe flest mulig til en opplevelse av å delta i positive fellesskap. 

Way Forward ble startet av Richard Kiwanuka september 2004. Richard er opprinnelig fra Uganda og kom til Norge som 16-åring. Han har bokset aktivt i Bergen Atlet Klubb fra 1996–2000 og var med på Norges juniorlandslag fra 1997–2000. Han har blant annet vunnet tittelen som Norgesmester i sin idrettsgren.

Han hadde lenge vært engasjert i initiativ for ungdom fordi: 

  • Han har selv opplevd hvor vanskelig det er å komme i gang med idrett når du har innvandrerbakgrunn.
  • Han vil bruke sine erfaringer fra idrett til videreutvikling av fritidsaktiviteter for innvandrerungdom i Bergen.
  • Han vil bruke idrett og musikk som forebyggende arbeid og for integrering av minoritetsungdom.
  • Way Forward vil samarbeide med forskjellige idrettslag og -klubber for å integrere innvandrerungdom.
  • Way Forward vil snakke med ungdommer og gi dem fritidstilbud som interesserer dem.

Way Forward har gjennom oppsøkende arbeid og samtaler med foreldre lykkes i å løse opp den skepsis og de tette familiebånd som ofte hindrer jenter i å ha en sosial og idrettsrelatert fritid.

 

NORSKFOLKEHJELPLOGOBUFDIROBOSOygardenkommuneLogoDAMNETTLOGOSPVEQUINORLOGOSRBANKLOGOFANASPAREBANKLOGOBergenkommunelogonav-logo
Stiftelsen Ulvsnesøy