Integrering av prosjektet

I oktober 2004 gikk Richard Kiwanuka og Bergen Kommune - Idrett sammen om å lage et tilbud for innvandrerungdom i alderen 13-19 år (21 år). Fitness boksing, musikk og rytmer. I gruppen er det 5 jenter og 4 gutter av innvandrerbakgrunn og 8 norske. Treningen består av 50% fitess, 30% boksing og 20% musikk og rytmer. Vi trener 2 ganger i uken og l time hver trening.

 

Fitness boksing (hvorfor?)

Kampboksere er en ting, men jeg legger stor vekt på det sosiale aspektet. I klubben prøver jeg å lære ungdommer selvrespekt og dermed lære dem respekt for andre. Boksing er en konkurranseidrett og kunnskapene skal ikke brukes utenfor treningslokalet. Et av mottoene mine er som følger «Boksing er tøft - slåssing er ikke tøft».

 

Målet

Målet er å gi innvandrerungdom og norske ungdom en annen opplevelse av aktivitet enn det som er vanlig i Bergen. Det er viktig å presisere at boksing har som mål å fangere som et alternativ for unge som søker litt mer spenning enn det som tilbys i mange etablerte miljøer.

 

Får ut aggresjon

Jeg jobber med ungdommer og vet inderlig godt at det å få ut aggresjon på riktig måte kan være betydningsfullt for mange ungdommer. Øke antall innvandrere som deltar i forskjellige aktiviteter. Innvandrere vil møte andre norske ungdommer utenom skolen i et positivt miljø.

 

Holdninger

Hele opplegget legger vekt på kameratskap, toleranse, respekt og samhold i gruppen. Vi tar sterk avstand fra vold, tobakk, rus og doping. Vi trener etter gode treningsprinsipper og gir deltakerne en forståelse av hva som kreves av en idrettsutøver.

 

Svømmekurs

5. november 2004 tok jeg initiativ i samarbeid med Kurt og startet et svømmekurs. Det er 10 deltakere på kurset og vi treffes en gang i uken. 6 av deltakerne kommer fra asylmottak mens andre er delvis integrert. Det er viktig å bygge et gjenkjennelig bindeledd for dem som skal integrere seg i det norske samfunn. Og at de lærer fra dem som kanskje har vært gjennom lignende prosesser tidligere. Videre ønsker vi at deltakere skal kunne holde jevnlig kontakt med de andre deltakerne selv etter endt kurs.

 

Mål

Å integrere innvandrerungdom i ulike idrettsaktiviteter og gi dem en forståelse av sport.
NORSKFOLKEHJELPLOGOBUFDIROBOSOygardenkommuneLogoDAMNETTLOGOSPVEQUINORLOGOSRBANKLOGOFANASPAREBANKLOGOBergenkommunelogonav-logo
Stiftelsen Ulvsnesøy